ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Cannot obtain endpoint meta data

Χαίρεται.
  Στην προσπάθειά μου να εγκαταστήσω το Scriptum *v1.1* (
http://projects.ellak.gr/projects/scriptum/files) συνάντησα πρόβλημα κατά τη
διαδικασία login στο eProtocol
(http://localhost:8080/eProtocol/login.zul<http://localhost:8080/eProtocol/login.zul>)
παρόλο που το login στο OpenKM γίνεται κανονικά με τα ίδια credentials.
  Το πρόβλημα δεν προέρχεται από τα στοιχεία της βάσης αλλά, όπως φαίνεται,
από τη "συμπεριφορά" των registered web services στον JBoss:

WARNING: Binding with http://localhost:8080/OpenKM/OKMAuth
2011-08-05 00:00:10,390 DEBUG [org.jboss.wsf.stack.jbws.RequestHandlerImpl]
doPost: /OpenKM/OKMAuth
2011-08-05 00:00:10,390 DEBUG [org.jboss.wsf.stack.jbws.RequestHandlerImpl]
handleRequest: jboss.ws:context=OpenKM,endpoint=OKMAuth
2011-08-05 00:00:10,390 ERROR [org.jboss.wsf.stack.jbws.RequestHandlerImpl]
Error processing web service request
*java.lang.IllegalStateException: Cannot obtain endpoint meta data*


Μάλιστα, όταν προσπαθήσει να δει κανείς τα δηλωμένα services (
http://localhost:8080/jbossws/services) στο επισυναπτόμενο, μόνο ένα
εμφανίζεται ως "started" και η περιγραφή wsdl  για το OKMAuth που εμπλέκεται
κατά το login (http://eopp-cdm1:8080/OpenKM/OKMAuth?wsdl) δεν επιστρέφεται
(κενό response).

Έχει συναντήσει κανείς αντίστοιχο πρόβλημα;

Καλή συνέχεια,Πέτρος Γαβαλάκης

ΥΟΔΕ Πληροφορικής Υποστήριξης ΕΟΠΠΥΓ.1 Με την πρώτη επιτυχή σύνδεση είχα σκοπό να δηλώσω και επίσημα το
ενδιαφέρον του Οργανισμού (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, ΝΠΙΔ
υπό το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ) για τη δοκιμή και αξιοποίηση του λογισμικού.
ΥΓ.2 Μήπως θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλει κανείς τέτοια ερωτήματα στο
http://projects.ellak.gr/projects/scriptum/issues ;

Attachment: jbossws-3.0.1-services.pdf
Description: Adobe PDF document

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων