ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Cannot obtain endpoint meta data

Μιχάλη,
 σ' ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
 Το πρόβλημα οφειλόταν σε πρόβλημα deployment του OpenKM, το οποίο κατάφερα
να το "αναπαράγω" τόσο JDK7 όσο και σε παλιότερη έκδοση του JDK6. Με την πιο
πρόσφατη έκδοση του JDK6 (jdk1.6.0_26) ΔΕΝ εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό και
υποσύστημα των web services ανταποκρίνεται κανονικά.
 Παραθέτω το σημείο που εμφανιζόταν το πρόβλημα (στο ίδιο με του κ.Παναγή,
παρόλο που εγώ είχα δυνατότηταν να κάνω login στο ίδιο το OpenKM).


4:59:36,843 INFO [SimpleWebdavServlet] WWW-Authenticate header = 'Basic
realm="OpenKM Webdav Server"'
14:59:41,453 ERROR [MainDeployer] *Could not start deployment: file:/C:/
scriptumv1.0-jboss-4.2.3.GA/server/default/deploy/OpenKM.war*
java.lang.IllegalStateException: *Cannot build JAXB context*
  at
org.jboss.ws.metadata.builder.jaxws.JAXWSMetaDataBuilder.createJAXBContext(JAXWSMetaDataBuilder.java:955)
  at
org.jboss.ws.metadata.builder.jaxws.JAXWSWebServiceMetaDataBuilder.buildWebServiceMetaData(JAXWSWebServiceMetaDataBuilder.java:156)
  at
org.jboss.ws.metadata.builder.jaxws.JAXWSServerMetaDataBuilder.setupProviderOrWebService(JAXWSServerMetaDataBuilder.java:52)
  at
org.jboss.ws.metadata.builder.jaxws.JAXWSMetaDataBuilderJSE.buildMetaData(JAXWSMetaDataBuilderJSE.java:63)
  at
org.jboss.wsf.stack.jbws.UnifiedMetaDataDeploymentAspect.create(UnifiedMetaDataDeploymentAspect.java:66)
  at
org.jboss.wsf.framework.deployment.DeploymentAspectManagerImpl.deploy(DeploymentAspectManagerImpl.java:118)
  at
org.jboss.wsf.container.jboss42.ArchiveDeployerHook.deploy(ArchiveDeployerHook.java:97)
  at
org.jboss.wsf.container.jboss42.DeployerInterceptor.start(DeployerInterceptor.java:90)
  at
org.jboss.deployment.SubDeployerInterceptorSupport$XMBeanInterceptor.start(SubDeployerInterceptorSupport.java:188)
  at
org.jboss.deployment.SubDeployerInterceptor.invoke(SubDeployerInterceptor.java:95)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88)
  at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264)
  at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659)
  at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210)
  at $Proxy45.start(Unknown Source)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.start(MainDeployer.java:1025)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:819)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:782)
  at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor21.invoke(Unknown Source)
  at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
  at
org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94)
  at
org.jboss.mx.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(AbstractInterceptor.java:133)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88)
  at
org.jboss.mx.interceptor.ModelMBeanOperationInterceptor.invoke(ModelMBeanOperationInterceptor.java:142)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88)
  at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264)
  at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659)
  at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210)
  at $Proxy9.deploy(Unknown Source)
  at
org.jboss.deployment.scanner.URLDeploymentScanner.deploy(URLDeploymentScanner.java:421)
  at
org.jboss.deployment.scanner.URLDeploymentScanner.scan(URLDeploymentScanner.java:634)
  at
org.jboss.deployment.scanner.AbstractDeploymentScanner$ScannerThread.doScan(AbstractDeploymentScanner.java:263)
  at
org.jboss.deployment.scanner.AbstractDeploymentScanner.startService(AbstractDeploymentScanner.java:336)
  at
org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalStart(ServiceMBeanSupport.java:289)
  at
org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalLifecycle(ServiceMBeanSupport.java:245)
  at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown Source)
  at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
  at
org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86)
  at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264)
  at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659)
  at
org.jboss.system.ServiceController$ServiceProxy.invoke(ServiceController.java:978)
  at $Proxy0.start(Unknown Source)
  at org.jboss.system.ServiceController.start(ServiceController.java:417)
  at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor9.invoke(Unknown Source)
  at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
  at
org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:86)
  at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264)
  at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659)
  at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210)
  at $Proxy4.start(Unknown Source)
  at org.jboss.deployment.SARDeployer.start(SARDeployer.java:304)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.start(MainDeployer.java:1025)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:819)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:782)
  at org.jboss.deployment.MainDeployer.deploy(MainDeployer.java:766)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
  at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
  at
org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:155)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:94)
  at
org.jboss.mx.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(AbstractInterceptor.java:133)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88)
  at
org.jboss.mx.interceptor.ModelMBeanOperationInterceptor.invoke(ModelMBeanOperationInterceptor.java:142)
  at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88)
  at
org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264)
  at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:659)
  at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:210)
  at $Proxy5.deploy(Unknown Source)
  at org.jboss.system.server.ServerImpl.doStart(ServerImpl.java:482)
  at org.jboss.system.server.ServerImpl.start(ServerImpl.java:362)
  at org.jboss.Main.boot(Main.java:200)
  at org.jboss.Main$1.run(Main.java:508)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
*Caused by: org.jboss.ws.WSException: Failed to create JAXBContext*
  at
org.jboss.ws.core.jaxws.CustomizableJAXBContextFactory.createContext(CustomizableJAXBContextFactory.java:116)
  at
org.jboss.ws.metadata.builder.jaxws.JAXWSMetaDataBuilder.createJAXBContext(JAXWSMetaDataBuilder.java:951)
  ... 81 more
Caused by: *com.sun.xml.bind.v2.runtime.IllegalAnnotationsException: 1
counts of IllegalAnnotationExceptions*


Καλή συνέχεια σε όλους,

Πέτρος Γαβαλάκης


2011/8/6 Mike Mountrakis <mountrakis [ at ] uit [ dot ] gr>

> Καλημέρα
>
> Αν καταλαβα το πρόβλημα:
> Κανεις login στο OpenKM και οχι στο SCRIPTUM?
>
> Ποιά διαδικασία εγκατάστασης ακολούθησες?
> Έφτιαξες τις βάσεις του Openkm και του SCRIPTUM?
> Τι OS εχεις ?
> Bootare τον JBOSS και στείλε ένα server.log απο την αρχή, γιατι μάλλον κάτι
> παει στραβα στο ws deployment.
>
> mix.
>
>
>
> ***************************
> Michael Mountrakis
> Telcos Solutions Architect
> 67, Ag. Paraskevis str.
> Halandri - Athens - 15234
> Tel. : +30 210 68 35 289
> Fax : +30 213 03 65 404
> Mob. : +306977634839
> email: mountrakis [ at ] uit [ dot ] gr
> ***************************
>
>
>
>
> ------------------------------
> *From: *"Petros Gavalakis" <pgaval [ at ] gmail [ dot ] com>
> *To: *scriptum-users [ at ] ellak [ dot ] gr
> *Sent: *Friday, August 5, 2011 12:13:25 PM
> *Subject: *[scriptum] Cannot obtain endpoint meta data
>
>
> Χαίρεται.
>  Στην προσπάθειά μου να εγκαταστήσω το Scriptum *v1.1* (
> http://projects.ellak.gr/projects/scriptum/files) συνάντησα πρόβλημα κατά
> τη διαδικασία login στο eProtocol
> (http://localhost:8080/eProtocol/login.zul<http://localhost:8080/eProtocol/login.zul>)
> παρόλο που το login στο OpenKM γίνεται κανονικά με τα ίδια credentials.
>  Το πρόβλημα δεν προέρχεται από τα στοιχεία της βάσης αλλά, όπως φαίνεται,
> από τη "συμπεριφορά" των registered web services στον JBoss:
>
> WARNING: Binding with http://localhost:8080/OpenKM/OKMAuth
> 2011-08-05 00:00:10,390 DEBUG [org.jboss.wsf.stack.jbws.RequestHandlerImpl]
> doPost: /OpenKM/OKMAuth
> 2011-08-05 00:00:10,390 DEBUG [org.jboss.wsf.stack.jbws.RequestHandlerImpl]
> handleRequest: jboss.ws:context=OpenKM,endpoint=OKMAuth
> 2011-08-05 00:00:10,390 ERROR [org.jboss.wsf.stack.jbws.RequestHandlerImpl]
> Error processing web service request
> *java.lang.IllegalStateException: Cannot obtain endpoint meta data*
>
>
> Μάλιστα, όταν προσπαθήσει να δει κανείς τα δηλωμένα services (
> http://localhost:8080/jbossws/services) στο επισυναπτόμενο, μόνο ένα
> εμφανίζεται ως "started" και η περιγραφή wsdl για το OKMAuth που εμπλέκεται
> κατά το login (http://eopp-cdm1:8080/OpenKM/OKMAuth?wsdl) δεν επιστρέφεται
> (κενό response).
>
> Έχει συναντήσει κανείς αντίστοιχο πρόβλημα;
>
> Καλή συνέχεια,
>
>
>
> Πέτρος Γαβαλάκης
>
> ΥΟΔΕ Πληροφορικής Υποστήριξης ΕΟΠΠ
>
>
>
> ΥΓ.1 Με την πρώτη επιτυχή σύνδεση είχα σκοπό να δηλώσω και επίσημα το
> ενδιαφέρον του Οργανισμού (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, ΝΠΙΔ
> υπό το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ) για τη δοκιμή και αξιοποίηση του λογισμικού.
> ΥΓ.2 Μήπως θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλει κανείς τέτοια ερωτήματα στο
> http://projects.ellak.gr/projects/scriptum/issues ;
>
> _______________________________________________
> scriptum-users mailing list
> scriptum-users [ at ] ellak [ dot ] gr
> http://lists.ellak.gr/listinfo/scriptum-users
>
> _______________________________________________
> scriptum-users mailing list
> scriptum-users [ at ] ellak [ dot ] gr
> http://lists.ellak.gr/listinfo/scriptum-users
>
>

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων