ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Για ενημέρωσή σας...

*Αφορά μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς,*

Ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (www.ellak.gr) στο πλαίσιο του
προγράμματος Code+Create προσκαλεί μαθητές 15-17 εδώ
<https://edu.ellak.gr/2017/12/28/would-you-like-to-learn-how-to-code-develop-apps-and-experiment-with-3d-printing-and-robotics/>
(https://edu.ellak.gr/2017/12/28/would-you-like-to-learn-how
-to-code-develop-apps-and-experiment-with-3d-printing-and-robotics/)

  και ενήλικες εδω
<https://edu.ellak.gr/2017/12/28/would-you-like-to-learn-how-to-design-websites-and-produce-digital-content-or-master-your-skills-in-office-suite/>
( https://edu.ellak.gr/2017/12/28/would-you-like-to-learn-how-
to-design-websites-and-produce-digital-content-or-master-you
r-skills-in-office-suite/)

 να παρακολουθήσουν *δωρεάν *κύκλους μαθημάτων για web design, 3d printing,
libre office suite, robotics, IoT applications, Python programming, κλπ.

*Επιπλέον Πληροφορίες για το Code+Create στο  https://gfoss.eu/code-create/
<https://gfoss.eu/code-create/>*


-- 
---------------------------
http://mathe.ellak.gr/
http://www.eellak.gr/,
http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr,
https://opengov.ellak.gr/,
https://opendata.ellak.gr/,
https://opendesign.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.