ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Κάλεσμα για Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού Δημοσιογραφίας Πολιτών

  • Subject: Κάλεσμα για Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού Δημοσιογραφίας Πολιτών
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 10 Jan 2018 16:24:29 +0200
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ <https://eellak.gr/>), στο
πλαίσιο των δράσεων του για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες και την παραγωγή ελεύθερα διαθέσιμου
ψηφιακού περιεχομένου αναζητά συνεργάτες για

την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα
διατίθεται με άδεια CC-BY-SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el>. Το
εκπαιδευτικό υλικό

θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle <https://moodle.org/> και
συγκεκριμένα στο elearn.ellak.gr

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε
να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των

εκπαιδευτών τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με φυσική παρουσία όσο
και για την παρακολούθηση των μαθημάτων

σε επόμενο χρόνο χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών (ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση).

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά το μάθημα: “Become a Citizen Journalist with
Your Mobile Device / Γίνε Πολίτης Δημοσιογράφος

με το Κινητό σου".  To εκπαιδευτικό υλικό θα είναι 24 εκπαιδευτικών ωρών
στα αγγλικά και στα ελληνικά για νέους 18 - 28 ετών.

Το υλικό θα ακολουθεί τα πρότυπα μαθημάτων στο Moodle( δείτε τις σχετικές
οδηγίες εδώ <https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=36> & εδώ
<https://elearn.ellak.gr/pluginfile.php/3304/mod_resource/content/2/MCC_practice.pdf>
).

Εκτός από την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους θα
πρέπει να παραχθεί και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό

υλικό για τους εκπαιδευτές ώστε να μπορούν να διδάξουν το μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν:

1. αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος που προτείνουν να
αναπτύξουν (αναφέροντας το περιεχόμενο που θα

καλύπτεται σε κάθε επί μέρους μάθημα (μαθησιακοί στόχοι και γνώσεις) αλλά
και τι θα περιλαμβάνει το υλικό (πχ. κείμενο, εικόνες,

βίντεο, ασκήσεις(στις ασκήσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η συγγραφή
άρθρων στο https://en.wikinews.org/, κλπ), αξιολόγηση,

πηγές, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μάθημα θα διαρκεί 3 διδακτικές ώρες,
δυο φορές την εβδομάδα για ένα μήνα, σύνολο 24 ώρες,

πρώτα θα παραχθεί το εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά).

2. χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού,

3. συνολικό κόστος και κόστος ανά εκπαιδευτική ώρα και

4. αναλυτικό βιογραφικό, προτιμάται το πρότυπο europass
<https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose> .

στο admin [ at ] eellak [ dot ] gr έως τις 28 Ιανουαρίου με θέμα “Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιογραφίας Πολιτών”.

-.--- 
---------------------------
http://mathe.ellak.gr/
http://www.eellak.gr/,
http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr,
https://opengov.ellak.gr/,
https://opendata.ellak.gr/,
https://opendesign.ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.