ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Pocket Science Lab

Να παρουσιάσουμε το
https://pslab.io/ στο openhardware.ellak.gr και ως παράδειγμα του τι θα
μπορούσαμε να κατασκευάσουμε στην Ελλάδα για χρήση στην εκπαίδευση.

Θ.Κ.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων