ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Έργα στο hackster

Προτείνω να εγγραφείτε στο https://www.hackster.io/ και να αξιοποιείτε έργα
από τα οποία μπορεί να παραχθεί STEAM εκπαιδευτικό υλικό.

Θ.Κ.


-- 
___________________________
https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων