ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Έργα στο hackster

Για την εκπαίδευση είναι χρήσιμα οποία έργα είναι διαθέσιμα με άδειες
ανοιχτού λογισμικού ή/και ανοιχτού περιεχομένου, δείτε για ενημέρωση το
https://mathe.ellak.gr/?page_id=95

Θ.Κ.


On Mon, May 13, 2019, 14:32 P.Yiouta-Mitra <antipaxos [ at ] metal [ dot ] ntua [ dot ] gr> wrote:

> Πολύ ενδιαφέρον. Ευπρόσδεκτη υπόδειξη.
>
> Ενημερώνω επίσης και για το site της Autocad: Instructables, με αντίστοιχα
> μεγάλο εύρος αντικειμένου και απευθύνεται και σε δασκάλους/καθηγητές:
>
> https://www.instructables.com/teachers/
>
> P.Yiouta-Mitra
> PhD Mining Eng., MSc Computational Eng.
>
> Tunnelling Laboratory
> School Of Mining And Metallurgy
> National Technical University of Athens
> Iroon Politechniou 9, Athens  15780
> Phone +302107722194, Fax +302107722199
> e-mail: antipaxos [ at ] metal [ dot ] ntua [ dot ] gr
> LinkedIn : https://gr.linkedin.com/pub/p-yiouta-mitra/99/781/bb
>
> On 11/5/2019 8:27 μ.μ., Theodoros G. Karounos wrote:
>
> Προτείνω να εγγραφείτε στο https://www.hackster.io/ και να αξιοποιείτε
> έργα από τα οποία μπορεί να παραχθεί STEAM εκπαιδευτικό υλικό.
>
> Θ.Κ.
>
>
> --
> ___________________________
> https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "steam-epitropi" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to steam-epitropi+unsubscribe [ at ] eellak [ dot ] gr.
>
>
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> Virus-free.
> www.avg.com
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
> <#m_5814364175319423745_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων