ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[no subject]

<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<br>
<br>
<br>
-<br>
Despoina Mitropoulou
<br>
<br>
<br>
<br>

</body>
</html>

Attachment: Untitled 7550949793.doc
Description: MS-Word document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.