ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Κάλεσμα συμμετοχής στον πυρήνα επιμόρφωσης για την Εξ αποστάσεως επιμόρφωση SpaceEU- Διαδικτυακή Μαθητική Κινηματογραφική λέσχη Scinema SpaceFlix: 1 Νοεμβρίου 2020 – 15 Δεκεμβρίου 2020

  • Subject: Κάλεσμα συμμετοχής στον πυρήνα επιμόρφωσης για την Εξ αποστάσεως επιμόρφωση SpaceEU- Διαδικτυακή Μαθητική Κινηματογραφική λέσχη Scinema SpaceFlix: 1 Νοεμβρίου 2020 – 15 Δεκεμβρίου 2020
  • From: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Thu, 22 Oct 2020 13:54:10 +0300
 H ΕΕΛΛΑΚ επιλέχθηκε από το European Schoolnet ως ένα από τα 10 Ευρωπαϊκά
Teacher Training Institutes που συμμετέχουν στον Space EU project. Το έργο
SpaceEU <http://www.eun.org/projects/detail?articleId=3865158> θα σχεδιάσει
και θα υλοποιήσει μια σειρά δραστηριοτήτων διαστημικής εκπαίδευσης που
χρησιμοποιούν τον ενθουσιασμό που πηγάζει από την θεματολογία για να
εμπνεύσουν τους νέους σε αντικείμενα του διαστήματος και να τους
ενθαρρύνουν να επιλέξουν μια σταδιοδρομία στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Για αυτό τον σκοπό διενεργήθηκε στις αρχές Απριλίου ένα workshop στους
χώρους του European Schoolnet στις Βρυξέλες με εκπρόσωπους όλων των
Ινστιτούτων. Tο European Schoolnet (EUN) είναι ένας οργανισμός με μέλη τα
34 υπουργεία των χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης μεταξύ των οποίων και
της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου προτάθηκε από τον
εκπρόσωπο της ΕΕΛΛΑΚ ενδεικτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών και προκρίθηκε εκ μέρους των εταίρων και με την υποστήριξη
του EUN η χρήση του σε τρεις επιμορφωτικές φάσεις.

*Περιεχόμενο Επιμόρφωσης*

*Τίτλος «Διαδικτυακή Μαθητική Κινηματογραφική λέσχη Scinema SpaceFlix»*

*Επιμορφωτική Διαδικασία*

Περιλαμβάνει εξ αποστάσεως, μερικώς ασύγχρονη, εκπαίδευση 6. Αρχικά
αναλύεται εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει θεματικές που έχουν σχέση με
το διάστημα και στην συνέχεια αναλύονται εβδομαδιαία κινηματογραφικές
ταινίες που διεγείρουν το ενδιαφέρον και περιλαμβάνουν επιστημονικές
έννοιες, δραστηριότητες και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε
σχέση με το διάστημα. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν την
κοινότητα που μέσα από δια-δραστικά εργαλεία θα αναλύσει κάθε εβδομάδα μία
κινηματογραφική ταινία θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνδέσεις με τα
γνωστικά αντικείμενα και το δοσμένο εκπαιδευτικό υλικό. Ενδεικτικές ταινίες
που θα δημιουργήσουν το ευχάριστο κλίμα ανάπτυξης επιστημονικών εννοιών
είναι το The Martian-Gravity-Apollo13 κ.α. (Διευκρίνιση, οι ταινίες δεν θα
προβληθούν σε κινηματογράφο, αλλά κατ’ ιδίαν, καθώς οι επιμορφούμενοι θα
καλύψουν όλη την γεωγραφική περιοχή της χώρας μας). Στόχος της δεύτερης
φάσης του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν κατάλληλες εκπαιδευτικές
διαδικασίες που μπορούν σε πρώτη φάση να υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς που
θέλουν να χρησιμοποιήσουν ανάλογη θεματολογία στην ανάπτυξη project,
προγραμμάτων επαγγελματικής σταδιοδρομίας, πολιτιστικών προγραμμάτων κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε το prezi εδώ
<https://prezi.com/p/grgag3dyicfk/speugr/>.


*Περιγραφή της δεύτερης επιμορφωτικής φάσης.*
*Δημιουργία πυρήνα επιμόρφωσης «20 κινηματογραφικών ΛΕΣΧΩΝ SpaceFlix».*

Για τον παραπάνω σκοπό η δεύτερη φάση εφαρμογής 1 Νοεμβρίου 2020 – 15
Δεκεμβρίου 2020, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την επιμόρφωση και διαχείριση
Μαθητικής Κινηματογραφικής Λέσχης. Σε αυτά τα πλαίσια καλούνται οι
εκπαιδευτικοί παράλληλα με την επιμόρφωση να ιδρύσουν κινηματογραφική λέσχη
στις σχολικές μονάδες στην οποία μέσα από το δίκτυο μας θα μελετήσουμε την
δυνατότητα χρήσης του κινηματογράφου ως όχημα για την εισαγωγή στοιχείων
διαστημικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η τελική επιλογή των Λεσχών του
δικτύου περιλαμβάνει κριτήρια πληθυσμιακής – γεωγραφικής κάλυψης, όπως και
ποικιλίας ειδικοτήτων και βαθμίδων. Η παρούσα αποτελεί την πρώτη από τις
τρεις συνολικά ανακοινώσεις του καλέσματος επιμόρφωσης. Μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή εδώ <https://ellak.gr/spaceeu/>. Η παρούσα επιμόρφωση
δεν περιλαμβάνει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους
επιμορφούμενους,(πέραν από τα πιθανά popcorn που θα χρειαστούν να
προμηθευτούν).

Επιστημονικά υπεύθυνος Επιμόρφωσης
Τσιαστούδης Δημήτριος ΠΕ04.01
PhD.s. A.U.Th.-School of Science


-- 
*Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ *
www.eellak.gr
Τηλ: 210 2209380
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) για δράσεις STEAM.,
https://lists.ellak.gr/steam/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <steam+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων

  • προηγούμενο ημερολογιακά: [no subject]
  • προηγούμενο βάσει θέματος: [no subject]