ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 Indicative Topics for Call 14 out

 • Subject: Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 Indicative Topics for Call 14 out
 • From: Evgenia Tsianou <evgetsianou [ at ] gmail [ dot ] com>
 • Date: Thu, 25 Jan 2018 11:24:17 +0200
fyi
evgenia
----

> Innovative Medicines Initiative (IMI) 2 Indicative Topics for Call 14 out
> To give potential applicants as much time as possible to form consortia
> and prepare their proposals, IMI regularly publishes draft topic texts
> several weeks before the official call launch.
>
> The following topics are currently under consideration for inclusion in
> future IMI calls for proposals for Call 14:
>
>  - Targeted immune intervention for treatment of non-response and
>  remission
>  - Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells
>  - *Development of a platform for federated and privacy-preserving
>  machine learning in support of drug discovery *
>  - Centre of excellence – remote decentralised clinical trials
>
> *Link:* http://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics

-- 
Evgenia Tsianou
http://arada.ch
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της PRAKSIS ACCESS, της PRAKSIS και της ΕΕΛΛΑΚ για τις ανοιχτές τεχνολογίες στο φάρμακο και στον χώρο της υγείας.,
https://lists.ellak.gr/wg-open-source-medicine/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-open-source-medicine+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.