ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Από το Horizon 2000 στο ΦΠ9: Η Κοινωνία Πολιτών ζητά όρους για ορθότερη χρηματοδότηση της έρευνας και η απάντηση του Επίτροπου

  • Subject: Από το Horizon 2000 στο ΦΠ9: Η Κοινωνία Πολιτών ζητά όρους για ορθότερη χρηματοδότηση της έρευνας και η απάντηση του Επίτροπου
  • From: Apostolos Kalogiannis <kalogiannisapostolos [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 22 Jan 2018 14:04:30 +0200
Καλησπέρα,

Κοινοποιούμε την ανοιχτή επιστολή
<http://medicinesalliance.eu/open-letter-fp9-council-conclusions/> που
συνυπέγραψαν 23 οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών τον περασμένο Δεκέμβριο
σχετικά με την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στον
τομέα της υγείας και την απάντηση του Επιτρόπου Έρευνας, Επιστήμης &
Καινοτομίας, Moedas (συνημμένο).

Απόστολος Καλογιάννης | Apostolos Kalogiannis
kalogiannisapostolos [ at ] gmail [ dot ] com |(+30) 6992097078
<https://www.facebook.com/apostolos.kalogiannis.9>[image:
https://twitter.com/ApKalogiannis] <https://twitter.com/ApKalogiannis>[image:
https://www.linkedin.com/in/apostolos-kalogiannis-bb4b8128?trk=nav_responsive_tab_profile]
<https://www.linkedin.com/in/apostolos-kalogiannis-bb4b8128?trk=nav_responsive_tab_profile>

Attachment: Moedas answer to open letter 15Jan18.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας της ομάδας εργασίας της PRAKSIS ACCESS, της PRAKSIS και της ΕΕΛΛΑΚ για τις ανοιχτές τεχνολογίες στο φάρμακο και στον χώρο της υγείας.,
https://lists.ellak.gr/wg-open-source-medicine/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <wg-open-source-medicine+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.