ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοικτά δεδομένα 2015-2016

  • Subject: Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοικτά δεδομένα 2015-2016
  • From: Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 13 Nov 2015 15:04:10 +0200
Στην τελευταία συνάντηση της ομάδας εργασίας για τα ανοικτά δεδομένα
συζητήθηκε η δημιουργία τριών υποομάδων εργασίας, που θα έχουν
συγκεκριμένους στόχους.

Στο wiki της ομάδας εργασίας
<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Υποομάδες_εργασίας_2015-2016> για τα
ανοικτά δεδομένα μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα σας κάτω από την ομάδα
στην οποία θέλετε να συμμετέχετε ενεργά (για να επεξεργαστείτε το wiki θα
πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που έχετε στο ellak.gr - Εναλλακτικά
στείλτε μου μήνυμα για να σας καταχωρήσω εγω στην αντίστοιχη ομαδα ) .


1) *Ομάδα αρθρογραφίας *

Στόχος της υποομάδας είναι η ενημέρωση και η αρθρογραφία πάνω στα θέματα
ανοικτών δεδομένων μέσα από τα blogs της ομάδας.


Προτεινόμενες πηγές για αρθογραφία:*Πηγή*

*Σύντομη Περιγραφή*

*Λέξεις Κλειδιά*

*Data Issues*

*http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm*
<http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm>

Ανοικτά Δεδομένα στην ΕΕ

Open Data

*http://theodi.org/* <http://theodi.org/>

Open Data Institute

Open Data

*http://opensource.com/* <http://opensource.com/>

Open Source News and stuff

FOSS

*http://open-data.okfn.gr/* <http://open-data.okfn.gr/>

Open Data and Content

Open Knowledge, Open Data, Activism

*http://blog.okfn.org/* <http://blog.okfn.org/>

Open Data and Content news

Open Knowledge, Open Data, Activism

*http://data.worldbank.org/* <http://data.worldbank.org/>

Open Data and International Institutios

Open Data

*http://www.theguardian.com/sustainable-business*
<http://www.theguardian.com/sustainable-business>

Open Data Journalism, Business

Open Data

*http://webfoundation.org/initiatives/web-for-civic-engagement/*
<http://webfoundation.org/initiatives/web-for-civic-engagement/>

Web for Democracy

Open Democracy

*2) Ομάδα καταγραφής ανοικτών δεδομένων*

Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα (
https://opendata.ellak.gr/ ) η υποομάδα έχει στόχο να καταγράψει και να
επικαιροποιήσει σύνολα ανοικτών δεδομένων . Στο http://go.eellak.gr/datasets
συντηρούνται προσωρινά όλα τα σύνολα δεδομένων που εχουν καταγραφεί έως
σήμερα τα οποία θα πρεεπει να ελεγχθοπυν και να επικαιροποιηθούν Στόχος της
υποομάδας είναι να επικαιροποιήσει τα υπάρχοντα σύνολα και να καταγράψει
νέα σύνολα

Σύνολα δεδομένων απο όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και στην
κεντρική πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
http://open-data.europa.eu/en/data/.


*3) Ομάδα δημόσιων δεδομένων και εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου*

Στόχος της υποoμάδας είναι να η διασφάλιση της ανοιχτότητας των δεδομένων
της δημόσιας διοίκησης και η εφαρμογή του νόμου 4305/2014 ο οποίος είναι
γνωστός ως νόμος για τα ανοικτά δεδομένα. Αυτός ο νόμος κατοχυρώνει την
αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default).


Ευχαριστώ

Παπαδήμας Κώστας