ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [wg-opendata] Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοικτά δεδομένα 2015-2016

  • Subject: Re: [wg-opendata] Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοικτά δεδομένα 2015-2016
  • From: Dimitris Kosmidis <dimitris [ dot ] kosmidis [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Thu, 26 Nov 2015 15:18:25 +0200
2015-11-13 15:04 GMT+02:00 Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>:

> Στην τελευταία συνάντηση της ομάδας εργασίας για τα ανοικτά δεδομένα
> συζητήθηκε η δημιουργία τριών υποομάδων εργασίας, που θα έχουν
> συγκεκριμένους στόχους.
>
> Στο wiki της ομάδας εργασίας
> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Υποομάδες_εργασίας_2015-2016> για
> τα ανοικτά δεδομένα μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα σας κάτω από την
> ομάδα στην οποία θέλετε να συμμετέχετε ενεργά (για να επεξεργαστείτε το
> wiki θα πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό που έχετε στο ellak.gr -
> Εναλλακτικά στείλτε μου μήνυμα για να σας καταχωρήσω εγω στην αντίστοιχη
> ομαδα ) .
>
>
> 1) *Ομάδα αρθρογραφίας *
>
> Στόχος της υποομάδας είναι η ενημέρωση και η αρθρογραφία πάνω στα θέματα
> ανοικτών δεδομένων μέσα από τα blogs της ομάδας.
>
>
> Προτεινόμενες πηγές για αρθογραφία:
>
>
>
> *Πηγή*
>
> *Σύντομη Περιγραφή*
>
> *Λέξεις Κλειδιά*
>
> *Data Issues*
>
> *http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm*
> <http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm>
>
> Ανοικτά Δεδομένα στην ΕΕ
>
> Open Data
>
> *http://theodi.org/* <http://theodi.org/>
>
> Open Data Institute
>
> Open Data
>
> *http://opensource.com/* <http://opensource.com/>
>
> Open Source News and stuff
>
> FOSS
>
> *http://open-data.okfn.gr/* <http://open-data.okfn.gr/>
>
> Open Data and Content
>
> Open Knowledge, Open Data, Activism
>
> *http://blog.okfn.org/* <http://blog.okfn.org/>
>
> Open Data and Content news
>
> Open Knowledge, Open Data, Activism
>
> *http://data.worldbank.org/* <http://data.worldbank.org/>
>
> Open Data and International Institutios
>
> Open Data
>
> *http://www.theguardian.com/sustainable-business*
> <http://www.theguardian.com/sustainable-business>
>
> Open Data Journalism, Business
>
> Open Data
>
> *http://webfoundation.org/initiatives/web-for-civic-engagement/*
> <http://webfoundation.org/initiatives/web-for-civic-engagement/>
>
> Web for Democracy
>
> Open Democracy
>
>
>
>
>
> *2) Ομάδα καταγραφής ανοικτών δεδομένων*
>
> Στο πλαίσιο των δράσεων της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα (
> https://opendata.ellak.gr/ ) η υποομάδα έχει στόχο να καταγράψει και να
> επικαιροποιήσει σύνολα ανοικτών δεδομένων . Στο
> http://go.eellak.gr/datasets συντηρούνται προσωρινά όλα τα σύνολα
> δεδομένων που εχουν καταγραφεί έως σήμερα τα οποία θα πρεεπει να ελεγχθοπυν
> και να επικαιροποιηθούν Στόχος της υποομάδας είναι να επικαιροποιήσει τα
> υπάρχοντα σύνολα και να καταγράψει νέα σύνολα
>
> Σύνολα δεδομένων απο όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και
> στην κεντρική πύλη ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
> http://open-data.europa.eu/en/data/.
>
>
> *3) Ομάδα δημόσιων δεδομένων και εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου*
>
> Στόχος της υποoμάδας είναι να η διασφάλιση της ανοιχτότητας των δεδομένων
> της δημόσιας διοίκησης και η εφαρμογή του νόμου 4305/2014 ο οποίος είναι
> γνωστός ως νόμος για τα ανοικτά δεδομένα. Αυτός ο νόμος κατοχυρώνει την
> αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων,
> πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default).
>
>
> Ευχαριστώ
>
> Παπαδήμας Κώστας
>
>


-- 

[image: --]

Dimitris Kosmidis
[image: http://]about.me/DKosmidis
<http://about.me/DKosmidis?promo=email_sig>