ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Ερωτήσεις φοιτητή για GSOC και netdata

  • Subject: [opensource-devs] Re: Ερωτήσεις φοιτητή για GSOC και netdata
  • From: "Tsaousis, Costa" <costa [ at ] tsaousis [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 10 Mar 2017 10:47:15 +0200
Hi Klainti,

Thank you for your interest in netdata.

netdata is very close to your interests.

Key components of netdata:

1. netdata daemon, its core, written in C, an asynchronous I/O, time-series
database and web server, optimised for performance.

2. web dashboards, written in Javascript, HTML, CSS

3. external plugins, written in python, node.js, bash, C

netdata includes low-level C programming following embedded development
principles, web-apps development for visualising performance metrics,
devops and sysadmin automation tasks for configuring health monitoring
(alarms), statistical analysis of metrics, high level development for data
collection from databases and third party apps, etc.


I suggest to check the github repo (https://github.com/firehol/netdata),
browse the source code, install it (it is easy) and play a bit with it to
understand the basics and come up with more specific questions, which I
will be happy to answer.


Regards,


CostaOn Fri, Mar 10, 2017 at 9:51 AM, Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr> wrote:

>
> Καλημέρα, ερώτηση φοιτητή για το netdata  (όταν βρείτε χρόνο απαντήστε του
> με κοινοποίηση στο opensource-devs [ at ] ellak [ dot ] gr)
>
> Klainti Bodurri kbontourri [ at ] gmail [ dot ] com
>
> I am Klainti Bontourri, student of University of Thessaly - Electrical
> and Computer Engineering Dept. I am interested in low level programming,
> concurrent programming and system development.
>
> I came across the project netdata and i am very interested in
> participating in it.
>
> I am thinking of combining it with my participation in GSoC 2017.
>
> I would be glad if you could provide me with some additional information
> about the project, so i can
> better understand how i can contribute based on my areas of interest and
> submit a better proposal.
>
> Also, would it be better to contact the mentors directly to avoid spam ?
>
> Thank you on beforehand,
> Klainti Bontourri
>
> --
> Κώστας Παπαδήμας
> ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών http://eellak.gr
> 2107474271 <(210)%20747-4271>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων