ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Ερώτηση για το Google Summer of Code 2017

Είμαι φοιτητής του Ιονίου Πανεπηστιμίου και θέλω να συμμετέχω στο GSOC
2017, που μπορώ να δηλώσω συμμέτοχη και να επιλέξω project ? Έπίσης πώς μπορώ να ξέρω εάν συμμετέχουν άλλα άτομα στο ίδιο project ?
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.