ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC 2017 - Zeus Project

Hello,
my name is Tsioris Ioannis, I'm a 4th year undergraduate student in the
D.I.T. of University of Athens and I am interested in the Zeus project,
particurarly in the mixnet implementations and the voting systems and
ballots specification. I have my doubts regarding the project, since I have
little knowledge regarding cryptography. Leaving the developing skills
needed aside, will this lack of knowledge have an impact on my ability to
contribute to the project? Is there any material that will assist me to
this matter?

Thank you for your time.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων