ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Requesting more informations for "Software components and IP management" project

 • Subject: Re: [opensource-devs] Requesting more informations for "Software components and IP management" project
 • From: Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
 • Date: Sat, 18 Mar 2017 21:22:34 +0100
Hi, thanks for your interest.


George G. Gkasdrogkas wrote [edited]:
> Please update the project description for "Software components and IP
> management".

Just did it, in a separate page:
 https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Clio


> For instance, let's suppose we work on a personal project. We use two
> components-plugins A and B. What exactly do we have to store? I believe you
> refer to meta-data (license, author, git repository, web page, etc). Is my
> understanding correct? Do we have to build a web app in which user can
> create multiple profiles board, each one referring to a different project,
> and fill them up with components informations? Based on our example we'll
> be able to create a profile board in our account called "My personal
> project" and store informations about components A and B to different
> "cards". Something like the [Trello](https://trello.com/) boards with each
> card referring to a different component.

Your understanding is basically correct.

It's a presentation detail, but instead of Trello cards,
think more of simple tables to display the information.
The basic "building blocks" (Simple Components)
are measured in the thousands,
and typically each Complex Component includes tens of other components.

On the underlying data model, think that,
as another personal project PP2 wants to also use component A,
it would be useful to not to have to enter all the details again
but re-use the component that was (created for and) used
in your personal project.-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.