ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC 2017 : Project Diavgeia

Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το έργο Diavgeia όπου μου φαίνεται
ενδιαφέρον, διότι πέρα από το ότι είναι ένα έργο ανοιχτού λογισμικού
βοηθάει άμεσα τη κοινωνία μας.

Αυτό που αναφέρετε πως επιθυμείτε να γραφεί το backend σε ένα νέο
μοντέρνο framework και επειδή από κάτω λέτε πως απαιτείτε php, το
framework πρέπει να είναι php ή θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το
ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε και άλλες τεχνολογίες όπως python Django
ή Ruby on Rails ;

Προσωπικά πέρα τον άλλο γνώσεων και εμπειριών σε διάφορα αντικείμενα
πληροφορικής και τεχνολογιών που έχω, μερικά που νομίζω είναι σχετικά με
το συγκεκριμένο project είναι :
* HTML5
* CSS3
* PHP
* MySQL/MariaDB
* Ajax
* JavaScript
* Java EE
* python και τελευταία ασχολούμαι και με το το framework Django.

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων