ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Fwd: Google Summer Of Code 2017

Hi, thanks for your interest.


> My name is Anshumaan Parashar. I am a B.Tech sophomore at the Indian
> Institute of Technology Roorkee. I am interested in working with your
> organisation for GSoc 2017. These are the projects that I am interested in
> :-
> 1. The Transparency Program Initiative
> 2. Software Components and IP Management
> 3. Files DB
> I have the knowledge and skill required for working on these projects. It
> would be awesome if I could get a reply explaining where to start with
> these projects.

I've posted some more info on the "Software Components and IP Management".

As is written in the descriptions, the work for (2) and (3)
will start without making use of pre-existing code.

Feel free to post specific questions to this list,

-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων