ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Fwd: Google Summer Of Code 2017

Anshumaan Parashar wrote [edited]:
> Thanks for the reply!
> For Clio, are there any preferences for the technology that should be used?
> I would like to implement it using Django.
> I would like to know your views regarding this.

Sure, Django (under Python 3) is perfectly acceptable.


-- 
-- zvr --
--  +---------------------------+       Alexios Zavras (-zvr-)
    | H eytyxia den exei enoxes |       zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
    +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων