ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Απαιτούμενα χαρτιά για το GSoC 2017 ?

  • Subject: [opensource-devs] Απαιτούμενα χαρτιά για το GSoC 2017 ?
  • From: Lisgaras Anastasios <tasosnumberten [ at ] yahoo [ dot ] gr>
  • Date: Sun, 19 Mar 2017 23:20:07 +0200
Δε μπορώ να βρω την σελίδα με τα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να
καταθέσω.
Πέρα από την πρόταση μου, δε πρέπει να καταθέσω και κάποια έγγραφα
πιστοποίησης πως είμαι όντως φοιτητής ή οτιδήποτε άλλο;

Ευχαριστώ.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων