ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] KOUTSOURIDIS ARISTOTELIS

Hello,

I am a first year student at the Department of Informatics and Telecommunications of Athens.

I would like to know whether I could participate in any of the Projects offered, given that

the only programming language I know is C. I noticed that most of the projects require knowledge of

multiple programming languages if I am not mistaken.


Thanks in advance.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων