ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC 2017 - Zeus

<div dir='auto'>Hello everyone,&nbsp;<div dir="auto"><br><div dir="auto">I am interested in the Zeus project, specifically in the idea about porting the cryptographic workflow to elliptic curves. I would like to know if it requires a new implementation of elliptic curve cryptography or the use of an already existing implemetation. Also, if you could provide additional details about the project, it would be really helpful.&nbsp;</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Thank you</div><div dir="auto">Despoina Chochtoula</div></div></div>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων