ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] [GSoC] Proposal for Clio - Please review

Hello,

I have just submitted a draft proposal for Clio with a schedule, timeline
and deliverables. I would like some feedback for it.

As you can see, I have filled everything but the first 3 sections. That's
because we are dealing with a brand-new system so I'm not sure what I
should write there.

I would like some help to fill in these sections:

1. Why do we build this system? What is the existing problem?
2. What needs will it serve?
3. What will be the benefits for GFOSS and/or other communities?

Thank you for your time,
Ilias Stamatis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων