ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC proposal review

Hello all,

I want to ask from Mr. Zavras, who is responsible for CLIO project, to
review my application, as soon as possible, and comment the parts of my
proposal he believes needs improvement.

Thank you very much,
George G. Gkasdrogkas (Georgios Gkasdrogkas)
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων