ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC] Clio - Questions

So by IP you mean Intellectual Property?
Sorry, I didn't know this abbreviation in English.
I was thinking about the well-known IP networking protocol, that's why I
couldn't make any connection.

Ok, so everything is clear now.

Thank you very much for your time.

2017-03-25 23:18 GMT+02:00 Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>:

> Ηλίας Σταμάτης wrote [edited]:
> > I have one last question. Clio stands for "Components, Licenses, Ip and
> > Other information".
> >
> > Yet, I don't see a single reference to IPs in the description. How are
> IPs
> > related to the project?
>
> ehhhmmmm, software is IP. :-)
> and licenses are the legal terms how this IP can be used.
>
> that's what it's all about.
>
> when you manage firefox (or any other Complex Component),
> you have to know and keep track what it contains.
> because, for example, it's ok to use libevent,
> but you are required to list the person who wrote it.
>
> and you have to fulfil this legal obligation --
> check out about:license in firefox, for example.
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων