ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC] Clio - Questions

> [please use the list for transparency]
Sorry, I didn't do it on purpose. I just thought that replying directly to
this mail will post it in the list as well.

> no, it's not administrators only.
> think of it as:
> - few ("admins" as you call them) (let's say 10), can modify the catalog
>  of simple components (adding zlib, openssl, etc.)
> - some ("owners" if you will) (let's say 1000), can create complex
>  components and have permissions to modify their own components
> - all ("viewers"?) (let's say 100.000) can view the information.
>  for them, even login may not be required.

So to recap and see if I get it right:
- Everybody can sign up.
- If you have an account but not any permissions you can actually do
nothing.
- Admins will manage contents through the admin panel. (I'm planning to use
django that comes with a complete admin panel by default)
- Owners will manage content through the normal web page (no access to the
admin panel for them).

Follow-up questions:

- An owner owns what?
- How somebody get to be an owner?
- Who gives permissions and on which case?

2017-03-25 2:31 GMT+02:00 Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>:

> [please use the list for transparency]
>
> Ηλίας Σταμάτης wrote [edited]:
> > > it should have its own (complete) user management: creating users,
> >
> > But what are these users supposed to do?
> > I thought that the actions of adding / edditing new components would
> happen
> > from an admin panel from authorized users - administrators only. What
> > actions will normal users be able to perform?
>
> no, it's not administrators only.
> think of it as:
> - few ("admins" as you call them) (let's say 10), can modify the catalog
>  of simple components (adding zlib, openssl, etc.)
> - some ("owners" if you will) (let's say 1000), can create complex
>  components and have permissions to modify their own components
> - all ("viewers"?) (let's say 100.000) can view the information.
>  for them, even login may not be required.
>
>
> > > Things like auto-completion etc. will come handy.
> > I didn't understand this. Auto-completion on what?
>
> when you edit the contents of a complex package,
> you don't want to input all the info of a simple package --
> you should select it from the catalog.
> start typing the name and being presented with the alternatives
> that are in the catalog would make your life easier.
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>-- 

*Ilias Stamatis*
*BEng Computer Science*
Thessaloniki, Greece
Tel: +30 6981138045
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων