ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC] Clio - Questions

[please use the list for transparency]

Ηλίας Σταμάτης wrote [edited]:
> > it should have its own (complete) user management: creating users,
> 
> But what are these users supposed to do?
> I thought that the actions of adding / edditing new components would happen
> from an admin panel from authorized users - administrators only. What
> actions will normal users be able to perform?

no, it's not administrators only.
think of it as:
- few ("admins" as you call them) (let's say 10), can modify the catalog
 of simple components (adding zlib, openssl, etc.)
- some ("owners" if you will) (let's say 1000), can create complex
 components and have permissions to modify their own components
- all ("viewers"?) (let's say 100.000) can view the information.
 for them, even login may not be required.


> > Things like auto-completion etc. will come handy.
> I didn't understand this. Auto-completion on what?

when you edit the contents of a complex package,
you don't want to input all the info of a simple package --
you should select it from the catalog.
start typing the name and being presented with the alternatives
that are in the catalog would make your life easier.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων