ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC] Clio - Questions

Ηλίας Σταμάτης wrote [edited]:
>> the person who adds users is not the same as the person who configures
>> where the database is,
> The person who configures the database and does administrative tasks on the
> server is the sysadmin. I don't think that Clio, the software, has to know
> anything about sysadmins. So, I don't think that any special user category
> needs to exist in the database for system administrators. Do you agree with
> that?

ah, so in your mind there is yet another set of people
that you call "sysadmins"...
try to think that there might be more (as is often the case):
people who mantain the database systems, people who maintain
other parts of the operating system, people who maintain
the network -- and people who will install and manage Clio.

I never said that all these sets have to be known to Clio.

I do not know whether the underlying system (django, in your case)
makes use of its own set of users.


> Could you please give me the rationale behind the following? "some users
> will be able to create simple components, some other category of users will
> be able to create complex components". Why do we need different categories
> of users since it seems to be the exact same action?

going back to the spreadsheet analogy,
- people who create spradsheets; and
- people who add functions like SUM() to be used in all spreadsheets
are not usually considered to do "the exact same action"


ok, let's try another analogy:
- CLIO is like a system for managing online recipes.
- each recipe uses a set of ingredients.
- the ingredients are chosen from a common list of ingredient ("catalog")

many can create (and own) a recipe;
few can modify the catalog of ingredients to be used.

does this help?


> Also, another question: The information of who's owning a component will be
> visible to the rest?

yes, it's one of the attributes of the complex component.
ideally information about changes is also kept
(because owners might change over time, etc.).


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων