ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] DonationBoxProject - Questions

Hi Constantine,
Taking in consideration the time commitment for GSoC I can advise that more than one feature is possible.
Yes feature 1 is partly UX design and WordPress theming about creating a more unique and user friendly intuitive design.
Feature 4 is about creating the online Management tool for content editing for multiple donation boxes. The idea is that editing can be online centrally and then each box will download and display the appropriate content. The online content will have several restrictions (dimensions, font size etc) in order to make sure content is displayed correctly on the physical boxes.

Στις 26 Μαρτίου 2017 5:10:06 μ.μ. EEST, ο/η Constantinos Spiridopoulos <LordKarnak [ at ] hotmail [ dot ] co [ dot ] uk> έγραψε:
Good afternoon,
My name is Constantinos Spiridopoulos and I am a student of Alexandrian
TEI of Thessaloniki, Greece, currently on the third year of
undergraduate studies.

First and foremost, I am interested in working on the development and
construction of the DonationBox's software parts. I understand that
there are five different features to choose from. Is it advised to
select only one of aforementioned features? Or are we supposed to work
on more than one?

Second, I need some explanations about feature 1 and 4.
Feature 1 (Improve custom wordpress theme) is about creating a more
unique style on the already existing theme using web tools?

Feature 4 (DonationBox online platform) is about creating the whole site
on which DonationBox will be operated from scratch using web tools?

Thank you for your time.

Dimitris Koukoulakis
T: +30 2811 11 7695
W: http://commonslab.gr
(sent from my phone)
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων