ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC proposals

This mail is primarily for the students applying to the GSoC.

We already see a number of draft proposals. Please kind in mind that the proposals are evaluated not only by us, but by Google as well. So please make sure that you read the Student Manual (https://developers.google.com/open-source/gsoc/resources/manual) and pay attention that you structure your proposal in the best possible way (http://write.flossmanuals.net/gsocstudentguide/writing-a-proposal/).

πλ
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων