ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC 2017 - Software Components and IP Management

Hello, 

I have submitted the draft proposal for the SC&IP project. Could you please give me a feedback on the proposal? 

Please have a nice day,

Sincerely,
Jayati Dev
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων