ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Clio Knowledge Prerequisites

Κωνσταντίνος Τσιάρας wrote [edited]:
> Having lately experimented with it, I would use Bootstrap in my CSS. Would
> you be in favor of that? Why/why not?

once again, the choice is yours.


> For the back-end, being the one I'm most familiar with, I'm thinking of
> using Python. Do you have any preference over the framework I should work
> on (Django, web2py or another)?

Python 3 with any of the web frameworks (flask, django, ...)
that are for example listed in https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks
is perfectly fine.

if you don't already have experience on web systems,
you should plan on becoming proficient before the start
of the GSoC coding; keep in mind that the programme asks
for 3 months of full time work of a experienced developer.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων