ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] FilesDB Draft Application - Review

Good morning. I have submitted a draft application for FilesDB .

https://docs.google.com/document/d/1uvQaSE3-dyTDytaPwbCktvFYwJMBtgXrIEWlJ1V4Wro/edit?usp=sharing

After the first review from Alexios Zavras, I added some more information he asked me to. Could you review it again and give me some feedback please?

Thanks in advance.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων