ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Fwd: GSOC 2017 Application - Comment

 • Subject: Re: [opensource-devs] Fwd: GSOC 2017 Application - Comment
 • From: Georgios Tsoukalas <gtsouk [ at ] grnet [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 29 Mar 2017 12:39:50 +0300
Hello,

Regarding Zeus item "Voting Systems and Ballots Specification",
it would be useful to provide some thoughts and planning. For example:

- Study the currently supported ballot formats and counting,
 by reading the codebase and/or using zeus.grnet.gr (you can create a
 demo account). Note any usability issues.
 
 For example, it is common for voters to search for a "blank vote"
 option, not realizing that the blank vote can be cast by not selecting
 anything. Election officials often include a "blank vote" choice in
 their ballot, not realizing that they create two "blank vote" options
 for their voters.

- Survey the various ballot formats and counting systems and find out
 which are or can be easily supported by Zeus and study the way they
 are laid out for usability.

- For each supported ballot format, document the proposed changes
 by describing:
 - The technical representation of the ballot format (e.g. its
  structure in JSON)
 - The visual representation of the ballot at the in-browser booth.
 - Also address issues such as:
  - Small screen/big ballot/long candidate names/long question text
  - Multiple clicks
  - Connectivity errors and network lag
  - Preview of ballot choices
  - Allowable characters and formatting

- After the proposed changes have been reviewed, implement and test
 them.

Please, ask if there are any more specific questions.


On Wed, Mar 29, 2017 at 09:51:59AM +0300, Kostas Papadimas wrote:
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Ανδρέας Τσόλκας <tsolkas [ dot ] andreas [ at ] gmail [ dot ] com>
> Date: 2017-03-28 17:34 GMT+03:00
> Subject: GSOC 2017 Application - Comment
> To: info [ at ] eellak [ dot ] gr, Panos Louridas <louridas [ at ] gmail [ dot ] com>
> 
> 
> Greetings,
> 
> I have recently applied for the Zeus project as part of GFOSS's Google
> Summer Of Code 2017 ideas. I am currently at the draft state, so I can
> modify my proposal as I see fit. Is there anything specific that I should
> include, other than the information stated in GFOSS's GSOC page? Do you
> have any other comments on the current state of my proposal?
> 
> Awaiting your response,
> Best regards,
> Andreas Tsolkas
> 
> -- 
> Κώστας Παπαδήμας
> ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών http://eellak.gr
> 2107474271

> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.


-- 
  Georgios Tsoukalas
  gtsouk [ at ] grnet [ dot ] gr
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων