ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Complex components presentation in CLIO

Dear  Mr. Zavras,

Thank you very much for your last response. You wrote that "user C, who
might not even have logged in, may be able to see both recipes". Do we
except to build public profile pages to allow the components created by
those users to be visible to others, or are we going to use a simpler
approach where we keep a separate catalog for complex components? Do we
have any restriction regarding on how we are going to present those
informations or the implementation ideas is left to our imagination?

Regards,
George G. Gkasdrogkas
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων