ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC] Proposal for Clio - Please review

Thank you very much for your answer.

I have finally filled the two first sections on my draft.

Should I go on and submit my final proposal?

2017-04-01 2:31 GMT+03:00 Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>:

> Ηλίας Σταμάτης wrote [edited]:
> > 1. Why do we build this system? What is the existing problem?
>
> the problem is that software nowadays ia an amalgamation
> of different components (coming under different licenses)
> and almost no one keeps track of what goes where...
>
> if you don't know what's in your software, you don't know
> - how often to update it, since components do evolve; and, more
> importantly,
> - all the licenses and the corresponding legal obligations
>  you have to fulfil.
>
>
> > 2. What needs will it serve?
>
> needs? it will provide a system for accurate and complete recording
> of software components info and interaction between them.
>
>
> > 3. What will be the benefits for GFOSS and/or other communities?
>
> it's not something special for GFOSS; it's for helping all Open Source
> projects and developers keep track of software components
> and ultimately achieve legal compliance.
>
>
> I am sure you (and everyone else) can expand on those in your proposal.
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων