ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: GSOC 2017, greek fonts

Maximilian Holl wrote [edited]:
> I agree to you that one family would get me more familiar with the greek
> glyphs in all styles and contrasts. Still, I think Google Fonts should get
> more strong Display Fonts. There are Display Fonts with a few weights which
> are non-standard and interesting fonts like Lobster Two and Expletus Sans.
> They both got character, but I don’t see myself in this fonts. The
> challenge to develop greek glyphs for three punchy fonts in the three
> months is more diversified to me and keeps me pushing. I want to back the
> project with 100%.
> 
> I hope you unterstand me and wish you the best for your choice today.

from a quick look I did not see your proposal
on the GSoC site.

make sure it's correctly submitted and assigned to GFOSS.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων