ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] FilesDB: project details

OK, here's some initial information, based on the response for FilesDB:


Technology:

The software will be written in Python 3 and/or C (C11).

Python will probably be perfectly fine; maybe C should be used
for the collection of information runs.

The database for storing the information will be SQLite,
in order to minimize dependencies.


License and IP:

The software will be published under the BSD-2-Clause license.

Each contriburor maintains authorship of their code.
There is no need for copyright assignement nor for a CLA
in order to participate on the project.

Contributed code not written by the contributor
should be clearly marked as such and put in separate directories.
Do *not* contribute code if you don't have a license for it!


Communication:

We will continue to use this mailing list.

The github repository is https://github.com/eellak/filesdb
Please clone it to your accounts; we will be working
with the usual workflow of pull-requests
to be integrated into the main repo.
Feel free to create branches for your individual work.


OK, that's all for now.
Let the project begin!


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων