ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Contribution to the project "Clio"

Hello,

I have chosen the project "Clio-Software Components and IP Management
System". I want to develop it using Angular Framework and also fulfill all
the requirements of the system with a better UI and UX.
 Can I proceed with it?
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων