ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Contribution to the project "Clio"

 Hello,

I have chosen the project "Clio-Software Components and IP Management
System". I want to develop it using Angular Framework and also fulfill all
the requirements of the system with a better UI and UX.
 Can I proceed with it?


On Tue, Feb 20, 2018 at 2:08 PM, Nirmal Kumar Joshi <
nirmalkjoshi99 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hello,
>
> I have chosen the project "Clio-Software Components and IP Management
> System". I want to develop it using Angular Framework and also fulfill all
> the requirements of the system with a better UI and UX.
>  Can I proceed with it?
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων