ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC: FilesDB Project Info

Hello,

I have a couple of questions about the FilesDB GSOC project:
- Are the specifications the same as last year?
- You also mention that it would be worthwhile to also provide a Web
interface. What technologies do you have in mind for the interface? Could
we use a web development framework like Flask? (lf we choose to use Python
and SQLite for the project, I think Flask would be a good choice since it
has good built-in integration with SQLite and it's simple and lightweight
compared to other frameworks.)

Thank you.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων