ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC-2018( Open source plugin for math and algebra in Moodle)

Hello,
       I am a B-tech undergraduate at IIIT-bh,India .I came across the
G-FOSS organisation while crawling through GSOC-2018 page.I want to work as
a contributor .Please help me to get stated for GSOC.I am interested in
this project "Open source plugin for math and algebra in Moodle"

I works as a web-developer and mostly comfortable in node.js in backend.

Thank you!!
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων