ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC 2018] Government Gazette text mining, cross linking, and codification

  • Subject: Re: [opensource-devs] [GSoC 2018] Government Gazette text mining, cross linking, and codification
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 2 Mar 2018 20:23:55 +0200
Hi Rohan,

Thank you for your interest.  I find your experience very interesting
and relevant to the project.  Would you be able to read and understand
Greek Gazette entries? You can find them at http://www.et.gr. This is required in order to find heuristics and to verify your results.

Kind regards,

Diomidis SpinellisOn 01/03/2018 07:34, Rohan Goel wrote:
Hi fellow Developers,
Warm Greetings,

I am Rohan Goel, a final year undergraduate student from India and am interested in the project *Government Gazette text mining, cross linking, and codification <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Government_Gazette_text_mining.2C_cross_linking.2C_and_codification> *highlighted in your ideas list on Google Summer of Code 2018 ideas page. I have previously successfully completed GSoC in 2016 and since I find data-mining and information retrieval and I hope to contribute to the same project in GSoC 2018 under your organisation. If you are interested you can go through my CV here <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2HVlcYilD4eTnlvNTZRcGFVUVU> and find me on github here <http://github.com/rohangoel96>.

I have gone through the existing code for the project on github <https://github.com/arisp8/gazette-analysis> and I am looking for guidance on how to start contributing to the project and also on writing the proposal. Any help, especially from the mentors or the present contributors would be really helpful.

Looking forward to hearing from you soon.

Thanks a ton,
Rohan Goel
http://rohangoel96.github.io/


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.