ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Fwd: Regarding GSoC'18 Project

 • Subject: [opensource-devs] Fwd: Regarding GSoC'18 Project
 • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
 • Date: Fri, 2 Mar 2018 20:20:39 +0200
Forwarding to our list.

Kind regards,

Diomidis Spinellis-------- Forwarded Message --------
Subject: 	Regarding GSoC'18 Project
Date: 	Fri, 2 Mar 2018 23:46:34 +0530
From: 	Rahul Bhatia <16ucs149 [ at ] lnmiit [ dot ] ac [ dot ] in>
To: 	dds [ at ] aueb [ dot ] grRespected Prof.,
I am a GSoC'18 Aspirant, looking for a productive summer contributing to open source. I went through the organizations and found GFOSS Community's projects fascinating. I had a look at the *Open Source Plugin for math and Algebra in Moodle* project and found it an interesting project according to the skillset that I possess. We use Moodle in our institute for conducting various tests and I found it a really amazing platform for managing such things. Therefore, I was interested in working on this project and had some doubts regarding the same :

1. What is the level of Algebra we need to integrate in this plugin that we are developing?

2. Designing the math assignments would require some sort of Graphics in Javascript, as Moodle is running on the browser. I guess they already use MathJax <http://mathjax.org/>for the same, do we need anything else just for the displaying of equations and other similar stuff?

I would like to start contributing to this project right away. I need some guidance and help for the initial stuff to start digging in the right direction. I am very much fine with the prerequisites for this project and basic level Math and Algebra, being a sophomore.

Thank you so much for reading this and spending your valuable time in helping me get started.

Sincerely,
--


 Rahul Bhatia


    Web Developer


    Microsoft Student Partner 2017-2018


    Sophomore, The LNM Institute of Information Technology

 * E-mail <mailto:rbhatia46 [ at ] gmail [ dot ] com>
 * GitHub <https://github.com/rbhatia46>
 * LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/rahul-bhatia-67ba08121/>
 * Facebook <https://facebook.com/rbhatia46>
 * Website <https://rbhatia46.github.io/>


"Life is what you make of it."

‌
<https://mailtrack.io/> Sent with Mailtrack <https://mailtrack.io?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality&;>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων