ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Re: Regarding GSoC project Government Gazette text mining, cross linking, and codification

  • Subject: [opensource-devs] Re: Regarding GSoC project Government Gazette text mining, cross linking, and codification
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 7 Mar 2018 08:43:02 +0200
Hi Niruhan,

Thank you for your interest.  I find your experience very interesting
and relevant to the project.  Would you be able to read and understand
Greek Gazette entries? You can find them at http://www.et.gr. This is required in order to find heuristics and to verify your results.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 07/03/2018 04:26, niruhan viswarupan wrote:
Dear sir,


I am a final year student at University of Moratuwa specializing in machine vision and pattern recognition. I have worked extensively in machine learning and have excellent proficiency in Python, TensorFlow. I have implemented a streaming machine learning toolkit for Siddhi - an open source complex event processor which included implementing algorithms like streaming kmeans and ClusTree [1], [2]. Also I have worked on integrating TensorFlow models into Siddhi [3].

I am interested in the aforementioned project. Could you please advice me on how to get started. Thank you.

[1] https://github.com/wso2-extensions/siddhi-execution-streamingml/pulls?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Apr+author%3Aniruhan+ <https://github.com/wso2-extensions/siddhi-execution-streamingml/pulls?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Apr+author%3Aniruhan+> [2] https://github.com/wso2-extensions/siddhi-gpl-execution-streamingml/pulls?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Apr+author%3Aniruhan+ <https://github.com/wso2-extensions/siddhi-gpl-execution-streamingml/pulls?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Apr+author%3Aniruhan+> [3] https://github.com/wso2-extensions/siddhi-execution-tensorflow/pulls?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Apr+author%3Aniruhan+ <https://github.com/wso2-extensions/siddhi-execution-tensorflow/pulls?utf8=%E2%9C%93&q=is%3Apr+author%3Aniruhan+>

Kind Regards,
Niruhan Viswarupan

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail&utm_term=icon> Virus-free. www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail&utm_term=link>

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων