ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> -> Is there a page limit(max) ?

the submissions should adhere to the rules of the program;
other than that, I don't think we impose extra restrictions.


> -> Concerning implementation section:
> I have design a data base for the problem(so as to store all the
> information) and i will write some commands that sould be implemented and
> how they can be implemented. There is something else that i should note in
> my proposal for this specific section ?

any information that you can provide about the implementation
would be helpful -- the more details, the better.
however, be specific; "I will use modern programming techniques"
does not mean much. "I will use this specific library
to achieve this, because of these reasons, and that's why
it's better than the alternatives" conveys much more information.

on the other hand, feel free to discuss your ides on this list,
since you might get useful feedback from many people.
I realize the list is alarmingly quiet on technical issues,
but that's mainly because no one starts any discussion :-)


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων