ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Proposals - filesDb

Good evening ,

i have some questions about proposals.
Note: i have already read
https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Practical_information_for_students#Student_proposal_guidelines

-> Is there a page limit(max) ?
-> Concerning  implementation section:
I have design a data base for the problem(so as to store all the
information) and i will write some commands that sould be implemented and
how they can be implemented. There is something else that i  should note in
my proposal for this specific section ?

Thank you for your time,
Panagiotis Petropoulakis

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Απαλλαγμένο
από ιούς. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων