ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

 Thank you for your reply,

Well concerning technical issues:
I believe that filesdb should be implemented with python(and sqllite) than
C. I think that the project can be easily done with python. Python is an
easy language to learn(and write) and many students from universities
prefer python. In this way students from all over the world can understand
our project and "play" with it. This is very important, because this
project is very usefull and something different and new as you have said.
Another idea is that we can build jupyter notebooks to help new comers. On
the other hand if we want to handle many files and speed is the number one
priority we should select c as language.
(I am very experienced will both languages - 3 years)
Also i would like to note that we should build a console application than
to build a web interface. A web interface can be build easily if we have
completed the project. I think we should concentrate more in commands.
Ofcourse if it goes well we could build a web interfance. Do you think that
i should insist on this and add it in my proposal ?
Another idea is that we could use data mining to extract usefull
information about files, system, creators etc. I have some ideas but i
don't have engouh experience yet. In this semester i will attend a class
for data mining and i will be able to produce more ideas in about 2 months.

Note: Command is the number one priority in my opinion for this project. We
should build basic commands at the beginning and then if we have enough
time we should expand our code with advance commands.


On Wed, Mar 7, 2018 at 11:28 AM, Panagiotis Petropoulakis <
petropoulakispanagiotis [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Thank you for your reply,
>
> Well concerning technical issues:
> I believe that filesdb should be implemented with python(and sqllite) than
> C. I think that the project can be easily done with python. Python is an
> easy language to learn(and write) and many students from universities
> prefer python. In this way students from all over the world can understand
> our project and "play" with it. This is very important, because this
> project is very usefull and something different and new as you have said.
> Another idea is that we can build jupyter notebooks to help new comers. On
> the other hand if we want to handle many files and speed is the number one
> priority we should select c as language.
> (I am very experienced will both languages - 3 years)
> Also i would like to note that we should build a console application than
> to build a web interface. A web interface can be build easily if we have
> completed the project. I think we should concentrate more in commands.
> Ofcourse if it goes well we could build a web interfance. Do you think that
> i should insist on this and add it in my proposal ?
> Another idea is that we could use data mining to extract usefull
> information about files, system, creators etc. I have some ideas but i
> don't have engouh experience yet. In this semester i will attend a class
> for data mining and i will be able to produce more ideas in about 2 months.
>
> Note: Command is the number one priority in my opinion for this project.
> We should build basic commands at the beginning and then if we have enough
> time we should expand our code with advance commands.
>
> Panagiotis Petropoulakis
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Απαλλαγμένο
> από ιούς. www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> <#m_-4082088369262742711_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> On Wed, Mar 7, 2018 at 10:28 AM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:
>
>> Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
>> > -> Is there a page limit(max) ?
>>
>> the submissions should adhere to the rules of the program;
>> other than that, I don't think we impose extra restrictions.
>>
>>
>> > -> Concerning implementation section:
>> > I have design a data base for the problem(so as to store all the
>> > information) and i will write some commands that sould be implemented
>> and
>> > how they can be implemented. There is something else that i should
>> note in
>> > my proposal for this specific section ?
>>
>> any information that you can provide about the implementation
>> would be helpful -- the more details, the better.
>> however, be specific; "I will use modern programming techniques"
>> does not mean much. "I will use this specific library
>> to achieve this, because of these reasons, and that's why
>> it's better than the alternatives" conveys much more information.
>>
>> on the other hand, feel free to discuss your ides on this list,
>> since you might get useful feedback from many people.
>> I realize the list is alarmingly quiet on technical issues,
>> but that's mainly because no one starts any discussion :-)
>>
>>
>> --
>> -- zvr --
>> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>>   +-----------------------zvr-+
>>
>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων