ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Panagiotis Petropoulakis wrote [edited]:
> Well concerning technical issues:
> I believe that filesdb should be implemented with python(and sqllite) than
> C. I think that the project can be easily done with python. Python is an
> easy language to learn(and write) and many students from universities
> prefer python. In this way students from all over the world can understand
> our project and "play" with it. This is very important, because this
> project is very usefull and something different and new as you have said.
> Another idea is that we can build jupyter notebooks to help new comers. On
> the other hand if we want to handle many files and speed is the number one
> priority we should select c as language.

interesting that you should point out the number of files as a differentiation
criterion: why do you think C would be handling them better than Python?
and why do you think if speed is a priority, C should be chosen?


> Also i would like to note that we should build a console application than
> to build a web interface. A web interface can be build easily if we have
> completed the project. I think we should concentrate more in commands.
> Ofcourse if it goes well we could build a web interfance. Do you think that
> i should insist on this and add it in my proposal ?

although a rudimentary web interface would indeed be easy to build,
one should actually consider the use case and its deployment
and answer questions like: where does it run? does it need
and external webserver? if it's on a remote machine, how are
the databases accessed? etc. etc.
or one could go towards the idea of implementing a server
that provides the raw data via an interface, and have
the web interface part be a separate program.
lots can be done in this space, but all should come after
the complete command-line utility.


> Another idea is that we could use data mining to extract usefull
> information about files, system, creators etc. I have some ideas but i
> don't have engouh experience yet. In this semester i will attend a class
> for data mining and i will be able to produce more ideas in about 2 months.

although data mining is useful in many domains, it has nowadays
become a buzzword, like machine learning;
what do you think "data mining" would produce
more than the already specified "produce statistics" functionality?
I understand than it could "mine" the information that files
ending in .mp3 are typically larger than file ending in .c
but smaller than files ending in .mp4, but that's not really novel info...


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων